BASIN

Röportajlar:


. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci


. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan


. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu

 

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: DÜNYA TİCARETİNİN YÜZDE 19’U İPEKYOLU ÜLKELERİNDE

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci İpekyolu’nun tarih boyunca geçtiği bölgelerde ekonomileri kalkındırıp halkın refah düzeyini artıran, Doğu ve Batı arasında yalnızca ticarette değil fikirlerde, kültürlerde ve dinlerde de paylaşım ve aktarım için bir köprü kurduğunu belirtti.  Bugünde İpekyolu’nun Asya bölgesinde yoğunlaşan dünya ticaretinin yeni güzergâhı haline gelmesinin ülkemiz dış ticareti açısından büyük önem verdiğimiz hedeflerimizden olduğunu söyledi. Zeybekci, “ Dünya Ticaret Örgütü rakamlarına göre, 2013 yılında dünya ticaretinin yaklaşık %19’u, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı İpekyolu güzergâhındaki ülke ekonomileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu oran bile tek başına bu tarihi güzergâhın potansiyeline dikkat çekecek niteliktedir. “dedi.


Bakan Zeybekci,  Bu potansiyeli değerlendirmek üzere üç yılda bir Trabzon ilimizde gerçekleştirilen İpekyolu İş Adamları Zirvesi’nin, katılımcı ülke kurum ve kuruluşları ile yeni işbirliği projelerinin yaşama geçirilmesini sağlamakta olduğunu ifade etti. Böylece bölgenin gerek ekonomik gerekse sosyal refahının artırılmasına da katkı sunulduğunu kaydetti. “ Bu minvalde, İpekyolu güzergâhı üzerinde bulunan ülkeler arasında yatırımların yoğunlaştırılmasının ve bu ülkeler arasında dış ticaretin artırılmasına yönelik olarak yeni mekanizmaların oluşturulmasının İpekyolu’nun etkinliğini artıracağına olan inancımız sonsuzdur. “dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci şöyle konuştu: “İpekyolu güzergâhı üzerinde yer alan ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen “3. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi”nin, uluslararası ilişkilerin ve dünya ticaret sisteminin yeniden yapılandırıldığı bu dönemde bölge ülkelerinin temsilcilerini bir araya getirerek pazarlar hakkında bilgi edinme ve yeni iş bağlantıları kurma açısından karşılıklı olarak büyük fırsatlar ve imkânlar yaratacağı kanısındayım. Bu nedenle, söz konusu Zirve bu yıl Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonunda düzenlenen alım heyeti programlarımız arasına da dâhil edilmiştir.


Bu tarihi zirveye ev sahipliği yapan Trabzon ilimiz, dünyanın en uzun ve en eski ticaret yolunun önemli lojistik üsleri arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze konumu itibarıyla ülkemizin önde gelen ticaret merkezlerinden birisi olan ve Karadeniz Bölgesi’nin ihracatında ilk sırada yer alan Trabzon ilimizin ihracatı son on yılda 234 milyon dolardan 1,1 milyar seviyelerine ulaşmıştır.


Bugün, ilimiz turizm, eğitim, lojistik ve sağlık merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Öyle ki Kanada’dan Peru’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Ekvator’a 100’den fazla ülkeye motorlu kara taşıtlarından plastiklere, geleneksel ürünlerden kimyasallara, pek çok ürünü satar hale gelmiştir. Bu dikkat çekici başarı, kamu ve özel sektörlerimizin özverili çabaları ve güçlü diyalogları neticesinde yakalanmıştır. Bunun sonucunda ise Trabzon her anlamda farkını ortaya koymuş ve gelişmiş ulaşım olanakları ile de bölgeye ekonomik yönden refah getiren bir il olmayı başarmıştır.


Bu itibarla, uzun yıllardır tarihi İpekyolu’nun bir parçası olan bölgemizin ihracat potansiyelinin tanıtılarak hakettiği ihracat seviyesini yakalamasına ve bölgemizde öne çıkan sektörlerde olası üretim ve yatırım işbirliklerinin tesis edilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığım “Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi”nin geleneksel hale getirilmesinde emeği geçen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı en içten dileklerimle kutluyor, İpekyolu’nu canladırmak adına bu tarihi zirveye katılım sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

 

DKİB BAŞKANI AHMET HAMDİ GÜRDOĞAN: DÜNYA TİCARETİNİN ASYA BÖLGESİNE YOĞUNLAŞAN YENİ GÜZERGÂH İPEKYOLUNDA; KARADENİZ BÖLGESİ ÖN PLANA ÇIKIYOR


Organizasyon komitesi üyesi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu 3. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi’nin hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular.


DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, İpek Yolunun yaklaşık 2000 yıl önce Çin’den başlayıp Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya uzanan bir kara ticaret yolu olarak,  geçiş güzergahındaki ülkelerin refahı ve kültürüne büyük zenginlikler kattığını anımsattı.


Gürdoğan, “Tarihi İpekyolu ticareti geçiş yollarının hinterlandında bulunan ülkeler; Asya ile Avrupa arasındaki mal ve hizmet ticaretinde çok önemli potansiyeller ihtiva etmekte, özellikle Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin küresel pazardaki lider üretici ve tedarikçi konumu ile sunmuş olduğu fırsatların harekete geçirilmesi için iş adamlarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. “dedi.


Gürdoğan, 17-19 Ekim 2014 tarihleri arasında, 3’üncüsünü düzenlenecek  “Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi” ile bu misyonu gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek; “Tarihi İpekyolu döneminde olduğu gibi günümüzde de Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi göreceğiz. Dünyanın en önde gelen lojistik üssü olmaya aday olan Türkiye’mizin Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon kentinde,  20 Ülkeden gelecek olan iş adamlarımızı buluşturarak gerek ülkelerimiz gerekse işadamlarımız arasında İşbirliği ve güç birlikteliğinin geliştirilmesini amaçlamaktayız. Ülkelerimiz arasında ticari işbirliklerinin ve kültürel ilişkilerin gelişmesi halkların refah düzeyini de arttıracaktır. ”şeklinde konuştu. 

 
Gürdoğan, Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgemizde var olan potansiyeller Ülkelerimiz arasında ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesinde büyük fırsatlar sunduğunu,  Asya, Avrupa ve Orta Doğu üçgeninde üç kıtayı birleştirme özelliğine sahip olan Bölgemizde var olan lojistik avantajlar bu fırsatların değerlendirilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

 

TTSO BAŞKANI M.SUAT HACISALİHOĞLU: İPEKYOLU ÜLKELERİ VE KEİ HAVZASI YATIRIMLARA DOYMAMIŞ VE ÖZEL SEKTÖR İÇİN GELİŞME FIRSATLARI İÇERİYOR


TTSO Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu “Tarihi İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması” perspektifi kapsamında Asya bölgesinde yoğunlaşan dünya ticaretinin yeni güzergâhının; eskisi gibi İpek Yolu üzerinde kalan Karadeniz Bölgesi ülkelerinin topraklarından geçmesinin hedeflendiğini belirtti.


Başkan Hacısalihoğlu, son yıllarda yüksek büyüme potansiyeli ile dikkati çeken eski İpek Yolu güzergâhında dünyanın en zengin doğal gaz rezervlerine ve petrol yataklarına sahip ülkelerin bulunduğunu kaydetti. “Bu ülkeler ticaret ve yatırım alanlarında da oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır. ”dedi.


Hacısalihoğlu, Bununla birlikte, geniş ve hala doygunluğa ulaşmamış pazarlara sahip söz konusu güzergâh ülkelerinin birbirleriyle ve güzergâha komşu diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerinin henüz yeterli düzeyde olmadığına dikkat çekti. Hacısalihoğlu şunları söyledi: “  İpek Yolu güzergâhı içindeki ülkeler arası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yatırımların yoğunlaşmadığı gelecek vadeden sektörlere ağırlık verilmesi ve yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda en önemli görev özel sektöre düşmektedir. Ancak güzergâh ülkeleri arasında ticaret ve yatırımların gelişmesi için bu yatırımların önündeki engellerin tanımlanıp ortadan kaldırılması ve bölge işadamları arasında yeni işbirlikleri kurulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi de önem arz etmektedir.


Hacısalihoğlu 3. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi için şu konulara dikkat çekti:


-Katılımcı ülke kurum ve kuruluşları ile yeni işbirliği projelerinin yaşama geçirilmesini sağlayarak bölgenin sosyal refahının arttırılmasına katkı sağlamak,


-Bölgede mevcut ECOTA, KEİ gibi işbirliği kuruluşlarının çalışmalarına yeni konular ve işbirliği projeleri ile katkıda bulunmak,


-Bölgenin turizm, ticaret, finansman ve lojistik alanlarında öne çıkmasını sağlamak ve teknoloji ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak,