AÇILIŞ KONUŞMASI


Nihat Zeybekci  
M. Suat HACISALİHOGLU
TTSO Yönetim Kurulu Başkanı

Son yıllarda yüksek büyüme potansiyeli ile dikkati çeken eski İpek Yolu güzergâhında dünyanın en zengin doğal gaz rezervlerine ve petrol yataklarına sahip ülkelerde yer almakta ve bu ülkeler ticaret ve yatırım alanlarında da oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte, geniş ve hala doygunluğa ulaşmamış pazarlara sahip söz konusu güzergâh ülkelerinin birbirleriyle ve güzergâha komşu diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri henüz yeterli düzeyde değildir.


İpek Yolu güzergâhı içindeki ülkeler arası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yatırımların yoğunlaşmadığı gelecek vadeden sektörlere ağırlık verilmesi ve ülkeler arası ticaretin geliaştirilmesi için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda en önemli görev özel sektöre düşmektedir. Ancak güzergâh ülkeleri arasında ticaret ve yatırımların gelişmesi önündeki engellerin tanımlanıp ortadan kaldırılması, bu ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölge işadamları arasında yeni işbirlikleri kurulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi de önem arz etmektedir.


- Katılımcı ülke kurum ve kuruluşları ile yeni işbirliği projelerinin yaşama geçirilmesini sağlayarak bölgenin sosyal refahının arttırılmasına katkı sağlamak,


- Bölgede mevcut ECOTA, KEİ gibi işbirliği kuruluşlarının çalışmalarına yeni konular ve işbirliği projeleri ile katkıda bulunmak,


- Ülkemizin ve Trabzon bölgesinin doğal, tarihi, turistik, kültürel, arkeolojik değerlerinin tanıtımını sağlamak,
- Bölgenin turizm, ticaret, finansman ve lojistik alanlarında öne çıkmasını sağlamak ve teknoloji ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak,


- Bölgedeki özel sektör, girişimci, yatırımcı ve KOBİ’lerin işbirliklerini sağlayarak gelişimine destek olmak,