AÇILIŞ KONUŞMASI


Nihat Zeybekci
Nihat ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

Tarih boyunca geçtiği bölgelerde ekonomileri kalkındırıp halkın refah düzeyini artıran, Doğu ve Batı arasında yalnızca ticarette değil fikirlerde, kültürlerde ve dinlerde de paylaşım ve aktarım için bir köprü kuran tarihi İpekyolu’nun, Asya bölgesinde yoğunlaşan dünya ticaretinin yeni güzergâhı haline gelmesi ülkemiz dış ticareti açısından büyük önem verdiğimiz hedeflerimizdendir. Dünya Ticaret Örgütü rakamlarına göre, 2013 yılında dünya ticaretinin yaklaşık %19’u, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı İpekyolu güzergâhındaki ülke ekonomileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu oran bile tek başına bu tarihi güzergâhın potansiyeline dikkat çekecek niteliktedir.


Bu potansiyeli değerlendirmek üzere üç yılda bir Trabzon ilimizde gerçekleştirilen İpekyolu İş Adamları Zirvesi, katılımcı ülke kurum ve kuruluşları ile yeni işbirliği projelerinin yaşama geçirilmesini sağlamakta; böylece bölgenin gerek ekonomik gerekse sosyal refahının artırılmasına da katkı sunmaktadır. Bu minvalde, İpekyolu güzergâhı üzerinde bulunan ülkeler arasında yatırımların yoğunlaştırılmasının ve bu ülkeler arasında dış ticaretin artırılmasına yönelik olarak yeni mekanizmaların oluşturulmasının İpekyolu’nun etkinliğini artıracağına olan inancımız sonsuzdur.


İpekyolu güzergâhı üzerinde yer alan ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen “3. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi”nin, uluslararası ilişkilerin ve dünya ticaret sisteminin yeniden yapılandırıldığı bu dönemde bölge ülkelerinin temsilcilerini bir araya getirerek pazarlar hakkında bilgi edinme ve yeni iş bağlantıları kurma açısından karşılıklı olarak büyük fırsatlar ve imkânlar yaratacağı kanısındayım. Bu nedenle, söz konusu Zirve bu yıl Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonunda düzenlenen alım heyeti programlarımız arasına da dâhil edilmiştir.


Bu tarihi zirveye ev sahipliği yapan Trabzon ilimiz, dünyanın en uzun ve en eski ticaret yolunun önemli lojistik üsleri arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze konumu itibarıyla ülkemizin önde gelen ticaret merkezlerinden birisi olan ve Karadeniz Bölgesi’nin ihracatında ilk sırada yer alan Trabzon ilimizin ihracatı son on yılda 234 milyon dolardan 1,1 milyar seviyelerine ulaşmıştır.


Bugün, ilimiz turizm, eğitim, lojistik ve sağlık merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Öyle ki Kanada’dan Peru’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Ekvator’a 100’den fazla ülkeye motorlu kara taşıtlarından plastiklere, geleneksel ürünlerden kimyasallara, pek çok ürünü satar hale gelmiştir. Bu dikkat çekici başarı, kamu ve özel sektörlerimizin özverili çabaları ve güçlü diyalogları neticesinde yakalanmıştır. Bunun sonucunda ise Trabzon her anlamda farkını ortaya koymuş ve gelişmiş ulaşım olanakları ile de bölgeye ekonomik yönden refah getiren bir il olmayı başarmıştır.


Bu itibarla, uzun yıllardır tarihi İpekyolu’nun bir parçası olan bölgemizin ihracat potansiyelinin tanıtılarak hakettiği ihracat seviyesini yakalamasına ve bölgemizde öne çıkan sektörlerde olası üretim ve yatırım işbirliklerinin tesis edilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığım “Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi”nin geleneksel hale getirilmesinde emeği geçen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı en içten dileklerimle kutluyor, İpekyolu’nu canladırmak adına bu tarihi zirveye katılım sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum.